Vene­väy­lien ruop­pauk­set alkoi­vat Hau­ki­pu­taan edus­tan merialueella

Hinaaja siirtää proomua, jolla kaivettuja maamassoja kuljetetaan vastaanottokoneelle rantaan Martinniemen edustalla.

Oulun kau­pun­gin vesi­väy­lien kun­nos­sa­pi­to­ruop­pauk­set ovat eden­neet sii­hen pis­tee­seen, että pää­ura­koit­si­ja R‑Towing Oy on alku­vii­kos­ta tuo­nut ruop­paus­ka­lus­ton­sa Mar­tin­nie­men edustalle.

– Parin vii­kon kulut­tua ollaan Kii­min­ki­jo­ki­suul­la, jos vain tuu­let pysy­vät suo­tui­si­na, eikä pak­ka­nen ala teh­dä jäi­tä, R‑Towingin toi­mi­tus­joh­ta­ja Pek­ka Rah­ja kertoo.

Koko urak­ka pitäi­si olla val­mis vuo­den lop­puun men­nes­sä, kun ruop­paus­laut­ta saa Kii­min­ki­joen ruop­pauk­set valmiiksi.

Lue lisää Ran­ta­poh­jas­ta tors­tai­na 8.11.