Kui­va­nie­mel­lä leh­tiä jae­taan myöhässä

Tors­tain 15.2. Ran­ta­poh­ja on tulos­sa myö­häs­sä osaan Kui­va­nie­men talouk­si­sis­ta. Pos­tin Kemin­maan jake­lu­kes­kuk­ses­ta ker­ro­taan, että he ovat vas­ta tänään saa­neet jaet­ta­vak­si kim­pun tors­tain Ran­ta­poh­jia. Pos­ti aikoo sel­vit­tää, mik­si osa leh­dis­tä on ohjau­tu­nut vää­rin sen prosessissa.

Pahoit­te­lem­me Ran­ta­poh­jas­ta riip­pu­mat­to­mis­ta syis­tä syn­ty­nyt­tä tilannetta.

Ystä­väl­li­sin terveisin

Pek­ka Keväjärvi

Ran­ta­poh­ja

pää­toi­mit­ta­ja