Yli-Iin kar­sin­ta-ajois­sa tavoi­tel­tiin paik­ko­ja tal­ven cup-kisoihin

Yli-Iis­sä Kie­ri­kin radal­la jär­jes­tet­tiin vii­me sun­nun­tai­na ja edel­lis­vii­kon lau­an­tai­na poro­jen kar­sin­ta-ajot, jois­sa nuo­ret ja hie­man van­hem­mat­kin uudet kil­pa­po­rot pää­si­vät yrit­tä­mään cup-kil­pai­lui­hin vaa­dit­ta­van yhden minuu­tin 25 sekun­nin kar­sin­ta­ra­jan ali­tus­ta kilo­met­rin mit­tai­sel­la radalla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus