Tirin­ky­läl­lä kävel­lään kou­lun puolesta

Oulun kau­pun­gin pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys esit­tää Tirin­ky­län kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta sääs­tö­syis­tä. Kyläl­lä kävel­lään par­hail­laan mah­dol­li­nen tule­vai­suu­den kou­lu­mat­ka Tirin­ky­läs­tä oman kou­lun säi­lyt­tä­mi­sen puo­les­ta. Muka­na on pal­jon päät­tä­jiä. Lisää Ran­ta­poh­jas­sa ensi tiistaina.