Tie­to­vi­sa 19.2.2018

Kysy­myk­set 1. Kuka Suo­men tämän­het­ki­sis­tä kan­san­edus­tajs­ta on aak­kos­jär­jes­tyk­ses­sä ensim­mäi­nen? 2. Mikä pla­neet­ta kier­tää aurin­gon nel­jä ker­taa sii­nä ajas­sa kuin Maa ker­ran? 3. Mikä tuo­te on Löf­bergs Lila? 4. Mik­si kut­su­taan mm. mui­nai­ses­sa Egyp­tis­sä oole­via pat­sai­ta, joil­la on lei­jo­nan ruu­miis­sa ihmi­sen pää? 5. Kuka on maa­il­man eni­ten levy­jä myy­nyt artis­ti? a) Elvis Pres­ley, b) Bruce Springsteen,… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus