Tirin­ky­läl­lä ei hyväk­sy­tä perus­teet­to­mia säästötalkoita

Tirinkylän koulumatkakävelyyn meni aikuisilla aikaa reilu tunti. Mitä, jos pienen ekaluokkalaisen pitää kävellä tuo matka, kysyvät kyläläiset. Mihin kouluun lapset ollaan laittamassa, siihenkään ei ole saatu vastausta, jatkui epätietoisten kyläläisten ihmettely.

Tirin­ky­län kou­lu­mat­ka­kä­ve­lyl­lä halut­tiin herä­tel­lä päät­tä­jiä ja vir­ka­mie­hiä sii­hen, ettei Tirin­ky­län kou­lun lak­kaut­ta­mi­nen tuo kau­pun­gil­le lain­kaan sääs­tö­jä. Tirin­ky­lä­läi­nen Ensio Siep­pi on pereh­ty­nyt kii­min­ki­läis­ten kylä­kou­lu­jen kus­tan­nuk­siin ja lap­si­vai­ku­tuk­siin. Tirin­ky­län 106 oppi­lai­sen kou­lun vuo­si­kun­nos­sa­pi­don kus­tan­nuk­set ovat noin 76 000 euroa vuo­des­sa. Näis­tä kus­tan­nuk­sis­ta lämmitys‑, säh­kö- ja vesi­ku­lut muo­dos­ta­vat vain noin 17 000 euroa, kos­ka läm­mi­tet­tä­viä raken­nuk­sia on yksi.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus