Kola­ri Kui­va­nie­mel­lä aiheut­taa jonoja

Yksi hen­ki­lö on louk­kaan­tu­nut kola­ris­sa Nelos­tiel­lä Kui­va­nie­mel­lä. Vii­na­mäen­tien ja Nelos­tien ris­teyk­ses­sä sat­tu­nut kah­den hen­ki­lö­au­ton kola­ri ruuh­kaut­taa liikennettä.

Kola­ris­ta teh­tiin ilmoi­tus pelas­tus­toi­mel­le kel­lo 10.45. Onnet­to­muus­pai­kan pelas­tus- ja rai­vaus­työt ovat käyn­nis­sä. Tapah­tu­ma­pai­kal­la on lii­ken­tee­noh­jaus. Jonon pituus on arviol­ta noin kol­me kilometriä.