“Paras­ta on kun saa poris­ta ja näh­dä tut­tu­ja” – Punai­sen Ris­tin vapaa­eh­toi­set jär­jes­ti­vät Päi­vö­län asuk­kail­le ystä­vän­päi­vä­ta­pah­tu­man

Punai­sen Ris­tin Yli­kii­min­gin osas­to on jo usean vuo­den ajan jär­jes­tä­nyt Päi­vö­lä­ko­din asuk­kail­le muka­van tal­vi­ta­pah­tu­man, joka ajoit­tuu lähel­le ystä­vän­päi­vää. Päi­vö­län asu­kas Eero Hau­ri­nen on ilah­tu­nut, kun aina sil­loin täl­löin nykyi­ses­sä asuin­pai­kas­sa jär­jes­te­tään eri­lais­ta ohjel­maa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus