San­ka­ri­koi­ra Jojo on taas koto­na

Sankarikoira Jojosta oli juttua Rantapohjassa 4.12.2014.

San­ka­ri­koi­ra Jojo on taas koto­naan Iin Olha­vas­sa seit­se­män vuo­ro­kau­den kar­ku­reis­sun jäl­keen. Samoin on tien­sä kotiin löy­tä­nyt yhtä aikaa Jojon kans­sa karan­nut Veik­ko­lai­nen, joka ehti olla kar­ku­mat­kal­la yhdek­sän vuo­ro­kaut­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus