Kevät kuk­kii jo vaatemuodissa

Uusi Muoti on Oulun vanhin naistenvaateliike. Haukiputaalla liike on toiminut vuodesta 2006. Johanna Manninen on kauppias kolmannessa polvessa, äiti ja isoäiti ovat toisinaan vielä mukana toiminnassa.

Kevään­tu­lo on anta­nut odot­taa itse­ään, mut­ta kukat kuk­ki­vat jo täyt­tä pää­tä vaa­te­muo­dis­sa. Kukat ovat­kin juu­ri nyt muo­dis­sa se tär­kein jut­tu, ker­too kaup­pias Johan­na Man­ni­nen Hau­ki­pu­taan Uudes­ta Muodista.

Tum­man tal­ven jäl­keen on värien vuo­ro. Tänä kevää­nä yhdis­te­tään roh­keas­ti myös eri­lai­sia kuo­se­ja, kuk­kia, ruu­tu­ja, pal­lo­ja ja rai­taa vaik­ka kes­ke­nään, eikä sävy­jen­kään tar­vit­se mät­sä­tä keskenään.

Lisää Ran­ta­poh­jas­sa tors­tai­na 26.4.

Elmo pää­si käy­mään emän­tän­sä Johan­nan kans­sa Hau­ki­pu­taan liik­kees­sä vii­me tiis­tai­na — oli­han val­ta­kun­nal­li­nen koiranpäivä.

Asus­teis­sa suu­ret ja näyt­tä­vät kor­va­ko­rut ovat in. Kuvan kor­vik­set on teh­ty kierrätysnahasta.