Kesä­Pu­das-tur­naus kuu­mis­sa tunnelmissa

Käynnissä ottelu KKP-Valkoinen Kiimingistä ja OLS Belgia Oulusta Länsituulen kentällä.

Hau­ki­pu­taan Pal­lon Kesä­Pu­das-jal­ka­pal­lo­tur­naus sujui aurin­koi­sis­sa ja suo­ras­taan hel­tei­sis­sä tun­nel­mis­sa vii­kon­lop­pu­na. Hau­ki­pu­taal­le oli saa­pu­nut kak­si­päi­väi­seen tur­nauk­seen 111 jouk­kuet­ta. Kesä­Pu­das pelat­tiin nyt 4. kerran.

Otte­lui­ta pelat­tiin aamus­ta iltaan Hau­ki­pu­taan Län­si­tuu­len, Kes­kus­ken­tän ja Vir­pi­nie­men sekä Oulun Rita­har­jun ja Nors­sin kentillä.

- Kiva tur­naus. Oli muka­va pääs­tä pelaa­maan, sanoi­vat Hau­Pan 10-vuo­tiai­den jouk­kueis­sa pelaa­vat Sami Niku­la ja Oli­ver Leinonen.

Kesä­Pu­das on Hau­Pan vuo­den suu­rin tapah­tu­ma ja voi­main­pon­nis­tus. Kaik­ki hau­pa­lai­set ovat muka­na van­hem­pi­neen, ker­toi­vat Hau­Pan junio­ri­pääl­lik­kö ja tyt­tö­jen 03–05 val­men­ta­ja Tuo­mo Sora­kan­gas ja tal­koo­vas­taa­va Jaa­na Made­to­ja, joka toi­mii myös 03–05 tyt­tö­jouk­ku­een joukkueenjohtajana.

Kysei­nen jouk­kue  on pelan­nut Puo­len Suo­men Lii­gas­sa ja pää­see kisaa­maan 16 Suo­men par­haan jouk­ku­een lop­pu­tur­nauk­seen Eerik­ki­lään elokuussa.

Lisää Ran­ta­poh­jas­sa tiis­tai­na 19.6.

10-vuo­ti­aat Oli­ver Lei­no­nen (vas.) pelaa jouk­ku­ees­sa Hau­Pa Bayern ja Sami Niku­la Hau­Pa Barca.

Toi­mit­si­joi­na tur­nauk­ses­sa Jaa­na Made­to­ja ja Tuo­mo Sorakangas.

Hau­pa­lais­ten puf­fet­ti on kai­kil­la pelikentillä.