Mat­ka Ete­lä-Ruot­sis­ta Yli-Iihin suku­loi­maan tait­tui pyö­räl­lä

Toivo Takkinen taittoi matkan kotiseudulleen Yli-iihin pyörän selässä. Matkan aikana majoitusta oli monenlaista, hotellista matkustajakotiin. Teltan Takkinen päätti jättää kotiin.

Ruot­sin Borå­sis­sa asu­va Toi­vo Tak­ki­nen toteut­ti pit­kä­ai­kai­sen haa­veen­sa ja pyö­räi­li tapaa­maan suku­aan Yli-Iihin. Lau­an­tai­na 2.6. 63-vuo­tias Toi­vo Tak­ki­nen hyp­pä­si pyö­rän­sä sel­kään Ruo­tis­sa ja läh­ti pol­ke­maan koh­ti Yli-Iitä. 8 päi­vää ja 1 yö myö­hem­min Tak­ki­nen kaar­taa sis­kon­sa Sal­me Haa­pa­ni­men pihaan tasan kel­lo 05.33. Taka­na on noin 1700 kilo­met­riä. – Reis­su oli pal­jon hel­pom­pi kuin kuvit­te­lin, yhtään…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus