Tapu­li­kah­vi­la työl­lis­tää nuo­ria ja tekee hyvään

Tapulikahvilan työntekijät Tommi Salo (vas.), Ella Virkkula, Isabella Roivanen ja Siiri Nieminen kahvilan upouudella terassilla.

Hau­ki­pu­taan kir­kon yhtey­des­sä toi­mi­va tapu­li­kah­vi­la ava­si jäl­leen maa­nan­tai­na oven­sa. Kah­vi­la on pää­osin nuor­ten pyö­rit­tä­mä ja sen tuo­tot mene­vät lähe­tys­työn hyväk­si. Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan lähe­tys­sih­tee­ri Pau­la Hil­tu­nen ker­too kah­vi­lan ole­van suu­ril­ta osin nuor­ten vas­tuul­la. – Toi­min itse täs­sä enem­män­kin taus­ta­tu­ke­na nuo­ril­le, hän ker­too. Tänä vuon­na tapu­li­kah­vi­la työl­lis­tää yhteen­sä 21 nuor­ta. Ker­ral­laan kah­vi­las­sa on töis­sä noin kuu­den nuo­ren…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus