Kesän het­kiä -kuva­ki­san voit­ta­jat sel­vil­lä

Ran­ta­poh­jan nuo­ril­le suun­nat­tu kesä­ku­va­ki­sa Kesän het­kiä on saa­nut rat­kai­sun­sa.

Ran­ta­poh­jaan saa­pui muka­va mää­rä hie­no­ja las­ten ja nuor­ten otta­mia kesäi­siä kuvia, joi­ta jul­kais­tiin kesän mit­taan. Niit­ten jou­kos­ta Ran­ta­poh­jan toi­mit­ta­jis­ta koos­tu­va raa­ti teki valin­tan­sa kulu­van vii­kon alku­puo­lel­la.

10–16-vuotiaiden sar­jan voit­ti kui­va­nie­me­läi­nen, Hyry­ojal­la asu­va Hen­na Hyry, jon­ka lähet­tä­mäs­sä lai­dun­ku­vas­sa yhdis­tyi hie­nos­ti kesäi­nen ilta ja tiet­ty maa­lais­ro­man­tiik­ka.

Alle 10-vuo­tiai­den sar­jan toi­nen pal­kin­to menee 6-vuo­ti­aal­le mar­tin­nie­me­läi­sel­le Eva-Maria Skar­pil­le, joka oli ikuis­ta­nut pik­ku­vel­jen­sä kat­so­mas­sa lam­pai­ta. Toi­sen alle 10-vuo­tiai­den pal­kin­non saa yli­kii­min­ki­läi­nen, 9-vuo­tias Ama­lia Kai­nua. Hän oli otta­nut hie­non kuvan saip­pua­kupla­lei­kis­tä.

10–16-vuotiaiden sar­jan pal­kin­to­na kisas­sa oli 50 euron lah­ja­kort­ti. Alle 10-vuo­tiai­den sar­jas­sa jaet­tiin 2 kap­pa­let­ta 25 euron arvois­ta lah­ja­kort­tia.

Lisäk­si kaik­kien kisaan osal­lis­tu­nei­den kes­ken on arvot­tu noin 200 euron arvoi­nen tau­lu­tie­to­ko­ne. Sen voit­ti iiläi­nen Pyry Hil­tu­nen.

Pal­kin­not toi­mi­te­taan voit­ta­jil­le. Kii­tos vie­lä kai­kil­le osal­lis­tu­jil­le!

Pik­ku­ve­li Johan­nes kat­so­mas­sa lam­pai­ta Han­hen­kam­mis­sa. Kuvaa­ja: Eva-Maria Skarp, Mar­tin­nie­mi.

Kesän kat­se­lua saip­pua­kuplan läpi. Kuvaa­ja: Ama­lia Kai­nua, Yli­kii­min­ki.