Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 23.9.2019

Kysy­myk­set
1. Ket­kä kol­me kan­san­edus­ta­jaa muo­dos­ta­vat edus­kun­nan puhe­mie­his­tön?
2. Kenen kir­joit­ta­ma romaa­ni on Hams­te­rit?
3. Mikä on gui­ro?
4. Mis­tä kah­des­ta osas­ta koos­tuu ken­tau­ri?
5. Kuin­ka usein lyhim­mil­lään rot­ta­naa­ras voi saa­da uuden poi­ku­een? a) kuu­kau­den välein, b) kah­den kuu­kau­den välein, c) kol­men kuu­kau­den välein, d) nel­jän kuu­kau­den välein
6. Mitä tuo­tet­ta pide­tään brit­ti­läi­sen muo­ti­tai­tei­li­ja Mary Quan­tin tun­ne­tuim­pa­na luo­muk­se­na?
7. Mil­lä alal­la tun­ne­taan nykyi­sin enti­nen kei­hään­heit­tä­jä Han­nu Sii­to­nen?
8. Nimeä kol­me kun­taa, joi­den nimi on suo­men­kie­li­ses­sä alma­na­kas­sa esiin­ty­vä mie­hen nimi?
9. Min­kä nimi­nen on Nor­jan val­tion omis­ta­ma öljy-yhtiö?
10. Min­kä maa­lai­nen on alun­pi­täen Tet­ris -peli? a) yhdys­val­ta­lai­nen, b) englan­ti­lai­nen, c) neu­vos­to­liit­to­lai­nen, d) sak­sa­lai­nen

Vas­tauk­set
1. Mat­ti Van­ha­nen, Tuu­la Haa­tai­nen, Juho Eero­la
2. Veik­ko Huo­vi­sen
3. Soi­tin
4. Hevo­ses­ta ja ihmi­ses­tä
5. a) kuu­kau­den välein
6. Mini­ha­met­ta
7. Luon­to­ku­vaa­ja­na
8. Kus­ta­vi, Simo, Soi­ni
9. Sta­toil
10. c) neu­vos­to­liit­to­lai­nen