Kaa­tu­neit­ten muis­toa kunnioitettiin

Seppelettä laskemassa Martti Lång ja Eino Ronkainen Oulun Päällystöyhdistys ry:n EVP-osastosta. Lippuvartiossa Marko Lahtinen (vas.), Jorma Leskelä ja Juha Holma. Kuva: Hannu Liljamo.Seppelettä laskemassa Martti Lång ja Eino Ronkainen Oulun Päällystöyhdistys ry:n EVP-osastosta. Lippuvartiossa Marko Lahtinen (vas.), Jorma Leskelä ja Juha Holma. Kuva: Hannu Liljamo.

Kaa­tu­neit­ten muis­to­päi­vää vie­tet­tiin sun­nun­tai­na. Hau­ki­pu­taal­la las­ket­tiin sep­pe­leet san­ka­ri­hau­taus­maal­la juma­lan­pal­ve­luk­sen jäl­keen. Hau­ki­pu­taan san­ka­ri­hau­taus­maal­la lepää 160 sodis­sa kaa­tu­nut­ta. Vii­si kaa­tu­nut­ta lepää Hau­ki­pu­taan hautausmaalla. 

Sep­pe­leet kun­nia­lip­pu­var­tios­sa las­ki­vat Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nas­ta seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Samu­li Ruusu­vuo­ri ja Hau­ki­pu­taan Rin­ta­ma­ve­te­raa­neis­ta Rau­no Heik­ki­nen sekä Oulun Pääl­lys­töyh­dis­tys ry EVP-osas­tos­ta Eino Ron­kai­nen ja Mart­ti Lång. Kun­nia­var­tion muo­dos­ti­vat Jor­ma Les­ke­lä, Juha Hol­ma ja Mar­ko Lah­ti­nen.

Tilai­suu­den jär­jes­ti­vät Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta, Hau­ki­pu­taan rin­ta­ma­ve­te­raa­nit, Sotain­va­li­dit ja LC Haukipudas/Kello.