Kun­nan talous tule­van vaa­li­kau­den suu­rin haaste

Nykyisen Iin kunnanvaltuuston ensimmäinen kokous oli maanantaina 12.6.2017. Seuraavat kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 18. huhtikuuta 2021. (Arkistokuva: Ritva Piri)Nykyisen Iin kunnanvaltuuston ensimmäinen kokous oli maanantaina 12.6.2017. Seuraavat kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 18. huhtikuuta 2021. (Arkistokuva: Ritva Piri)

Puo­lu­eet ovat aloit­ta­neet ehdo­kas­han­kin­tan­sa vajaan vuo­den kulut­tua käy­tä­viin kun­ta­vaa­lei­hin. Koro­nan takia monen puo­lu­een vaa­li­val­mis­te­lut ovat jäis­sä, mut­ta tule­van kau­den tavoit­tei­ta hio­taan pik­ku­hil­jaa. Useim­mat puo­luei­den kun­nal­lis­jär­jes­tö­jen puheen­joh­ta­jis­ta totea­vat ensi kau­den tär­keim­mäk­si tavoit­teek­si kun­nan talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sen. Suo­men Kes­kus­tan Iin kun­nal­lis­jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Rei­jo Kehus ker­too puo­lu­een ehdo­kas­han­kin­nan käyn­nis­ty­neen vii­me mar­ras­kuus­sa. – Ehdok­kai­den saa­mi­nen ei ole help­poa. Nykyi­set istuvat… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus