Yli-Iin labo­ra­to­ri­pal­ve­luis­sa käyn­nis­sä lähes kah­den kuu­kau­den kat­kos – Mah­dol­li­ses­ta kesä­su­lus­ta tie­do­te­taan erikseen

Yli-Iin hyvinvointipisteessä oleva laboratorio on ollut suljettuna huhtikuun alkupuolelta. Se avataan uudelleen 28.5.Yli-Iin hyvinvointipisteessä oleva laboratorio on ollut suljettuna huhtikuun alkupuolelta. Se avataan uudelleen 28.5.

Yli-Iin Nord­La­bin toi­mi­pis­te eli labo­ra­to­rio on ollut sul­jet­tu­na 6.4. alkaen. Yli-iiläi­set ovat olleet ihmeis­sään pal­ve­lun sul­keu­tu­mi­ses­ta alu­eel­la näin­kin pit­käk­si ajak­si. Lisäk­si he koke­vat, että sulus­ta ei olla tie­do­tet­tu riit­tä­väs­ti asuk­kai­ta. – COVID-19 epi­de­mi­aan varau­tu­mi­nen on näky­nyt koko Poh­jois-Suo­men labo­ra­to­rio­kes­kus lii­ke­lai­tos­kun­tayh­ty­mä Nord­La­bin toi­min­ta-alu­eel­la. Kun­nat ja sai­raan­hoi­to­pii­rit ovat muut­ta­neet toi­min­taan­sa epi­de­mi­aan varau­tues­saan ja toi­saal­ta Nord­La­bis­sa on osallistuttu… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus