Yli­kii­min­ki­läis­ten hal­lin­to­kan­te­luun vastattiin

Eeva-Maria Pöyskö esitteli Sukkeli-aseman toimintaa ja varusteiden käyttöä viime syyskuussa. (Arkisto: Teea Tunturi)Eeva-Maria Pöyskö esitteli Sukkeli-aseman toimintaa ja varusteiden käyttöä viime syyskuussa. (Arkisto: Teea Tunturi)

Yksi­tyis­tei­den tal­vi­au­raus­ten lopet­ta­mis­pää­tös, jon­ka Oulun kau­pun­ki rei­lu vuo­si sit­ten teki, poi­ki yli­kii­min­ki­läi­sen Suk­ke­li­ryh­män teke­män hal­lin­to­kan­te­lun Alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le (AVI) loka­kuus­sa. Yli­kii­min­ki­läi­set pro­tes­toi­vat näyt­tä­väs­ti pää­tös­tä perus­ta­mal­la oman suk­ke­lia­se­man­sa asu­kas­tu­van edus­tal­le. Kan­te­lus­sa tuo­tiin esiin, että kau­pun­gin uudes­ta yksi­tyis­tei­den avus­tus­mal­lis­ta on pää­tet­ty har­haan­joh­ta­van asian esit­te­lyn ja puut­teel­lis­ten sel­vi­tys­ten perus­teel­la, min­kä lisäk­si Oulun kau­pun­gin alu­eel­la sijait­se­vien yksi­tyis­tei­den tie­kun­nil­le tai osak­kail­le ei… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus