Lähio­pe­tuk­sen suu­rim­mat haas­teet tilan käy­tös­sä

Kiiminkiläisen Jokirannan koulun rehtori Hannu Haataja kertoo, että mennyt etäjakso sujui hyvin, ja sekä oppilaat että opettajat sopeutuivat nopeasti etäopetusteknologian ja -työtapojen käyttöön. Siirtyminen lähiopetukseen sujui hänen mukaansa myös hyvissä tunnelmissa. – Suuri kiitos tästä keväästä kuuluu varmasti sekä koulutyöhön sitoutuneille oppilaille että vanhemmille, jotka hienosti tukivat etäjaksoa kotona. Myös koulun henkilöstö oli kiitettävän aktiivisesti yhteydessä oppilaisiin ja valmis siirtymään nopeasti lähiopetukseen.Kiiminkiläisen Jokirannan koulun rehtori Hannu Haataja kertoo, että mennyt etäjakso sujui hyvin, ja sekä oppilaat että opettajat sopeutuivat nopeasti etäopetusteknologian ja -työtapojen käyttöön. Siirtyminen lähiopetukseen sujui hänen mukaansa myös hyvissä tunnelmissa. – Suuri kiitos tästä keväästä kuuluu varmasti sekä koulutyöhön sitoutuneille oppilaille että vanhemmille, jotka hienosti tukivat etäjaksoa kotona. Myös koulun henkilöstö oli kiitettävän aktiivisesti yhteydessä oppilaisiin ja valmis siirtymään nopeasti lähiopetukseen. (Kuva: Teea Tunturi)

Lähio­pe­tuk­sen ensim­mäi­set päi­vät kah­den kuu­kau­den etä­ope­tus­jak­son sujui­vat Oulun kou­luis­sa hyvin uusien tur­val­li­suus­oh­jei­den ja por­ras­tet­tu­jen ruo­kai­lui­den sekä väli­tun­te­jen sävyt­tä­mä­nä. Ennen lähio­pe­tuk­sen alka­mis­ta useat per­heet miet­ti­vät, lait­ta­vat­ko lap­sen­sa kou­luun vai eivät, ja pois­jää­vien mää­rän arvioi­tiin ennak­koon aset­tu­van noin 10–20 pro­sen­tin välil­le. Oulun sivi­tys- ja kult­tuu­ri­joh­ta­ja Mika Pent­ti­län mukaan Oulus­sa perus­kou­luis­ta luval­li­ses­ti jäi koh­tiin yhteen­sä 1 650 eli…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus