Jään­sa­hauk­set käyn­nis­sä Kii­min­ki­joel­la

Tänään aamul­la kah­dek­san aikaan ELY-kes­kuk­sen jää­sa­ha las­ket­tiin jääl­le Kii­min­gin Nie­me­län­su­van­nos­sa. Myö­hem­min tänään sahauk­sia teh­dään myös Hon­ka­sen­su­van­nos­sa. Niis­sä muo­dos­tuu lähes 20 sent­tiä levei­tä rai­lo­ja, jot­ka on syy­tä huo­mioi­da jääl­lä liik­kues­sa.

Sau­hauk­sil­la halu­taan estää jää­pa­to­jen muo­dos­tu­mis­ta. Niil­lä pyri­tään sii­hen, että joki­jäät pää­si­si­vät pur­kau­tu­maan hal­li­tus­ti, eivät­kä patou­tui­si ja muo­dos­tai­si jää­pa­to­tul­via ris­ki­koh­teil­le. Aihees­ta lisää Ran­ta­poh­jas­sa tiis­tai­na 17.4.