Hevo­set lauk­ka­si­vat Man­no­sen teok­siin

Nerizza, 2018. Sekatekniikalla (akryyli, öljy, hiili, pastelli, lehtihopea ja decoupage) tehty työ on syntynyt kirjan kanteen.

Tai­tei­li­ja Suvi Man­no­nen ava­si atel­jeen­sa ovet vii­me vii­kon­lop­pu­na Hau­ki­pu­taal­la.

Täl­lä het­kel­lä atel­jees­ta löy­tyy hänel­le omim­pia nais­ku­via, jot­ka sel­keäs­ti sijoit­tu­vat Ita­li­aan eri aika­kausi­na.

– Saa­pas­maa onkin ollut suu­rin innoit­ta­ja ja jos­tain eri­koi­ses­ta syys­tä nämä don­nat eivät anna rau­haa, vaan vuo­des­ta toi­seen ne halua­vat ilmes­tyä teok­sii­ni. Vii­me aikoi­na enim­mäk­seen van­ho­jen kir­jo­jen kan­siin, jot­ka kieh­to­vat eri­tyi­ses­ti rosoi­suu­del­laan ja ajan pati­noi­mi­na. Näin teos­te­ni kaut­ta kir­jal­le avau­tuu koko­naan uusi tari­na. Nyt kui­ten­kin myös hevo­set halua­vat näyt­täy­tyä muka­na, ker­too rat­sas­tus­ta har­ras­ta­va Man­no­nen.

– Nyt kun hevo­set tosi­aan ovat ilmes­ty­neet teok­sii­ni, niin toi­veis­sa on, että maa­lauk­set suu­re­ne­vat ja aihe­pii­ri laa­je­nee. Haa­veis­sa oli­si teh­dä jäl­leen myös gra­fiik­kaa, suun­nit­te­lee tai­tei­li­ja.

Atel­jee­näyt­te­ly jat­kuu vie­lä lau­an­tai­na 12.5. ja seu­raa­va­na vii­kon­lop­pu­na 19.–20.5. Gal­le­ria on avoin­na Huvi­pol­ku 3:ssa kel­lo 12–16.

Suvi Man­no­nen atel­jees­saan Hau­ki­pu­taal­la. Seu­raa­va suu­rem­pi näyt­te­ly on Tam­pe­reel­la elo­kuus­sa.

Seu­raa­va isom­pi näyt­te­ly Suvi Man­no­sel­la on Kes­kus­gal­le­rias­sa Tam­pe­reel­la 9.–31.8. Omal­la paik­ka­kun­nal­la hän on ensim­mäis­tä ker­taa muka­na Maa­ki­ses­sa Mar­tin­nie­mes­sä 9.6. Syk­syl­le on suun­nit­teil­la Oulu-opis­ton puit­teis­sa gra­fii­kan kurs­si mah­dol­li­ses­ti loka­kuun alus­sa.