Uusi ener­gia­han­ke käyn­nis­tyi Iissä

Iis­sä hae­taan kah­ta­kym­men­tä per­het­tä mukaan ener­gian­käyt­tö­tut­ki­muk­seen. Per­hei­den kotei­hin asen­ne­taan läm­mi­tyk­sen­sää­tö­jär­jes­tel­mät, joi­den avul­la on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa jopa 40 pro­sen­tin sääs­tö läm­mi­tys­kus­tan­nuk­sis­ta. Sääs­tö saa­daan hyö­dyn­tä­mäl­lä pörs­si­säh­kön tun­ti­hin­to­ja, sää­en­nus­tet­ta sekä huo­ne­koh­tai­sia lämpötiloja. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus