Uusi ener­gia­han­ke käyn­nis­tyi Iis­sä

Projektitutkija Sanna Tuomela (vas.) Oulun yliopiston BCDC energiahankkeesta käy hankkeen perheissä tekemässä haastatteluja. Kuvassa myös Sitran johtava asiantuntija Lari Rajantie ja Iin Micropoliksen toimitusjohtaja Leena Vuotovesi. Takana Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes.

Iis­sä hae­taan kah­ta­kym­men­tä per­het­tä mukaan ener­gian­käyt­tö­tut­ki­muk­seen. Per­hei­den kotei­hin asen­ne­taan läm­mi­tyk­sen­sää­tö­jär­jes­tel­mät, joi­den avul­la on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa jopa 40 pro­sen­tin sääs­tö läm­mi­tys­kus­tan­nuk­sis­ta. Sääs­tö saa­daan hyö­dyn­tä­mäl­lä pörs­si­säh­kön tun­ti­hin­to­ja, sää­en­nus­tet­ta sekä huo­ne­koh­tai­sia läm­pö­ti­lo­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus