Hei­ton sali­ban­dyn edus­tus­nais­ten kausi start­taa Sievissä

Hau­ki­pu­taan Hei­ton nais­ten sali­ban­dyn edus­tus­jouk­ku­een toi­nen kausi 1. divi­sioo­nas­sa start­taa tule­va­na vii­kon­lop­pu­na 25.9. Sie­vis­sä. Vii­me kau­del­la HaHen edus­tus­nai­set ylsi­vät upeas­ti 1. divi­sioo­nan lop­pusar­jan B‑lohkon voit­toon ja his­to­rial­li­ses­ti lii­ga­kar­sin­taan saakka. 

Tiu­kat lii­ga­kar­sin­nan pelit meni­vät lopul­ta Blue Foxil­le kui­ten­kin luke­min 3–0 ja näin ollen Blue Fox säi­lyt­ti paik­kan­sa lii­gas­sa. Jouk­kue on pää­osin pysy­nyt sama­na, pie­niä muu­tok­sia kui­ten­kin pelaajalistassa.

Nais­ten 1. divi­sioo­nan kausi 2022–23 tulee ole­maan siir­ty­mä­kausi uuteen jär­jes­tel­mään. Nais­ten 1. divi­sioo­na tul­laan kau­del­la 2022–23 pelaa­maan kol­mes­sa 10 jouk­ku­een loh­kos­sa. Nousu­ky­vyk­käät jouk­ku­eet on mer­kit­ty loh­ko­ja­koon *-mer­kin­näl­lä (vain ne jouk­ku­eet pys­ty­vät nouse­maan tai kar­si­maan Diva­riin). Hau­ki­pu­taan Heit­to pelaa A‑lohkossa.

A‑lohkossa pelaa­vat seu­raa­vat jouk­ku­eet: Clas­sic II, Tam­pe­re; FBC Remix*, Iso­ky­rö; Gun­ners, Tam­pe­re; HaHe*, Hau­ki­pu­das; ISB, Ilma­jo­ki; Papas*, Kajaa­ni; SB Niva­la*; SBT Papo, Par­ka­no; Sie­Si*, Sie­vi jaTeam Sas­tis, Oulu

Seu­raa­val­le kau­del­le 2023–24 tule­va uusi nais­ten 1. divi­sioo­na on nimet­ty sar­ja­jär­jes­tel­mäs­sä ”Nais­ten Diva­ri” ja ns. van­ha 1. divi­sioo­na nimel­lä ”Nais­ten Suo­mi­sar­ja”. Nimiin saat­taa tul­la vie­lä muutoksia.

1. divi­sioo­nan loh­ko­jen voit­ta­jat nouse­vat Diva­riin auto­maat­ti­ses­ti, kak­si seu­raa­vaa kar­si­vat Diva­riin. F‑liigan nais­ten sar­ja tul­laan pelaa­maan kau­del­la 2023–2024 yhdes­sä 12 jouk­ku­een loh­kos­sa nykyi­sen 2 taso­loh­kon ja 16 jouk­ku­een sijaan.

Nais­ten Diva­ri tul­laan pelaa­maan myös­kin vain yhdes­sä 10 jouk­ku­een loh­kos­sa yksit­täi­si­nä otte­lui­na ja Nais­ten Suo­mi­sar­ja kol­mes­sa kah­dek­san (8) jouk­ku­een loh­kos­sa tur­naus­muo­toi­ses­ti. Diva­ri tulee ole­maan kau­del­la 2023–2024 nais­ten toi­nen pää­sar­ja. Lisä­tie­to­ja: www.salibandy.fi.