Hau­ki­pu­taan kes­kuk­sen itä­osaan suun­nit­teil­la täydennysrakentamista

Karttaan on merkitty punaisella ehyellä viivalla alue, jolle suunnitellaan asemakaavan muuttamista asuinrakentamiselle. Punainen katkoviiva osoittaa lähintä vaikutusaluetta.Karttaan on merkitty punaisella ehyellä viivalla alue, jolle suunnitellaan asemakaavan muuttamista asuinrakentamiselle. Punainen katkoviiva osoittaa lähintä vaikutusaluetta.

Ukon­kai­vok­sen alu­eel­le kaa­vail­laan täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta kol­mel­le raken­ta­mat­to­mal­le alu­eel­le Hau­ki­pu­taan kes­kuk­sen itä­puo­lel­la. Alu­eel­le on käyn­nis­tet­ty ase­ma­kaa­van muu­tos, johon liit­ty­vä osal­lis­tu­mis- ja arvioin­ti­suun­ni­tel­ma on paras­ta aikaa näh­tä­vil­lä mie­li­pi­tei­den esit­tä­mis­tä var­ten 7.10. saak­ka. Kaa­va­muu­tos on tul­lut vireil­le Oulun kau­pun­gin kaa­voi­tusyk­si­kön aloitteesta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus