Ella kil­pai­lee suo­men­mes­ta­ruu­des­ta

Iiläi­nen suo­men­ajo­koi­ra Pato­poh­jan Ella kil­pai­lee ensi vii­kon­vaih­tees­sa suo­men­mes­ta­ruus­ki­sois­sa Uurai­sis­sa.

Jaak­ko Ella­lan omis­ta­ma Ella voit­ti Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin­mes­ta­ruu­den 6.10. Pudas­jär­vel­lä. Poh­jan loh­kon voit­to tuli Suo­mus­sal­mel­ta tois­sa vii­kon­lop­pu­na.

– Ellal­la on menos­sa hur­ja syk­sy kah­den vähän vai­keam­man syk­syn jäl­keen, Jaak­ko Ella­la tote­aa.

Kevääl­lä 2018 Ella voit­ti kan­sain­vä­li­set Möö­pe­lia­jot ja sai täh­ti­va­lion arvon. Sen jäl­keen se on ollut tuleh­dus­kier­tees­sä, joka nyt on toi­von mukaan para­ne­mas­sa. Poh­jan loh­kon kisois­sa Ellal­la oli kui­ten­kin sen ver­ran äänion­gel­mia, että se on saa­nut val­mis­tau­tua SM-kisoi­hin lepäil­len. Kurk­ku­ki­puun Ella on saa­nut huna­jaa, sil­lä vah­vem­pia lääk­kei­tä ei ennen kiso­ja voi antaa.

– Loh­kon kokeis­sa Ellan ääni ei nous­sut aivan sen omal­le tasol­le, vaan sii­tä jäi puut­tu­maan voi­maa. Minul­la oli tar­koi­tus käyt­tää sitä vie­lä met­säs­sä, mut­ta nyt on täy­ty­nyt tyy­tyä kevyem­pään lenk­kei­lyyn. On me kui­ten­kin useam­pi jänis Ellan kans­sa saa­tu täl­le­kin kau­del­le.

7-vuo­tias Ella on aja­nut kaik­ki­aan 18 ker­taa ykkös­tu­lok­sen.

– Toi­vot­ta­vas­ti nii­tä on SM-kiso­jen jäl­keen 20. Kil­pai­le­mis­ta toki jat­ke­taan edel­leen jos koi­ra pysyy ter­vee­nä. On nii­tä vie­lä kym­men­vuo­tiai­ta­kin suo­men­ajo­koi­ria vii­val­la, Jaak­ko Ella­la sanoo.

Koko per­heen har­ras­tus

Ellan lisäk­si Elli­läl­lä on sen pen­tu Jänes­ruos­kan Pik­ku-Piis­ka.

– Sitä ei ole kil­pai­lu­tet­tu vie­lä, mut­ta mer­kit on ole­mas­sa, että sekin jon­kin­nä­köi­siin ajoi­hin pys­tyy. Vie­lä ei uskal­le­ta kui­ten­kaan vii­val­le läh­teä.

Jaak­ko Ella­lan koi­ra­har­ras­tus alkoi hänen muu­tet­tu­aan Oulus­ta Iihin.

– Ajo­koi­ra oli pit­kään haa­vee­na ja Iis­sä met­säs­tys­tä pys­tyy har­ras­taa, joten Ella tuli taloon.

Nyt ajo­koi­rat ovat per­heen yhtei­nen har­ras­tus.

– Ei voi muu­ta kuin kiit­tää Suvi-vai­moa ja lap­sia. Har­ras­tus hörp­pää ison ajan heil­tä kai­kil­ta. Lap­set jou­tu­vat ole­maan pal­jon muka­na met­säs­sä, mut­ta kyl­lä he tyk­kää­vät siel­lä ret­keil­lä ja pais­tel­la mak­ka­raa. Lap­set leik­ki­vät usein ajo­koi­raa pir­tis­sä­kin. Isot kii­tok­set ansait­see myös luot­to­tuo­ma­ri Olli Ala­mä­ki, jon­ka kans­sa ei ole tar­vin­nut tyh­jin käsin kotiin pala­ta.

Suo­men­ajo­koi­rien SM-kiso­jen kil­pai­li­jat vali­taan siten, että kun­kin ken­nel­pii­rin mes­ta­ruus­ki­soi­hin pää­see kol­me paras­ta koi­raa. Pii­rin­mes­ta­ruuk­sis­ta pää­see taas kol­me koi­raa loh­kon kisoi­hin. Jokai­ses­ta nel­jäs­tä loh­kos­ta kol­me paras­ta koi­raa pää­see SM-kisoi­hin. Suo­men­ajo­koi­rien Kil­pa-otte­lui­ta on jär­jes­tet­ty vuo­des­ta 1937 alkaen.

Per­he on muka­na ajo­koi­ra­har­ras­tuk­ses­sa. Kuvas­sa huol­to­jou­kot Kal­le, Jan-Iiro, Fan­ni, Anna ja Suvi. Jen­ni ei ehti­nyt kuvaan.