Tal­vi­ren­kaat on jo toi­vot­ta­vas­ti vaih­det­tu, muis­ta ilman­pai­neet ja pult­tien jäl­ki­ki­ris­tys

Vii­me kevää­nä toi­mi­ni­men itsel­leen perus­ta­nut ren­gas­kaup­pias ja ren­gas­töi­tä var­si­nai­sen työn­sä ohel­la teke­vä vesa­la­lai­nen Mar­ko Tuu­na­nen ker­too, että tänä syk­sy­nä tal­vi­ren­kai­den kii­vain vaih­toai­ka sijoit­tui jo ajal­le ennen syys­lo­maa. – Seson­ki käyn­nis­tyi noin kol­me viik­koa sit­ten ja koko loka­kuu oli työn­täy­teis­tä aikaa ren­kai­den vaih­dos­sa. Tuu­na­sen mukaan autoi­li­jat herää­vät ren­kai­den vaih­toon yleen­sä lumen tul­les­sa, vaik­ka paras­ta oli­si, että hom­ma…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus