Työt­tö­myys vähen­ty­nyt maakunnassa

Työt­tö­myys on alen­tu­nut tasai­ses­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la alku­vuo­den ajan kesä­kuu­kausien het­kel­lis­tä lisäys­tä lukuun otta­mat­ta. Työt­tö­myys las­kee lop­pu­vuot­ta koh­ti ja paran­tu­nut koro­na­ti­lan­ne sekä vies­tit koro­na­ra­joi­tus­ten pois­tos­ta vauh­dit­ta­vat myön­teis­tä suun­taa, arvioi­daan Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-keskuksessa.