Teks­ta­rit 2.9.

Iin seu­ra­kun­nan per­he­työn­te­ki­jä Irme­li Hie­ta­pel­lol­le läm­pi­mät kii­tok­set sii­tä työs­tä mitä teet. Sinul­la on tai­to koh­da­ta ihmi­set ja omis­tat suu­ren sydämen.…

Lue lisää

Mau­no Han­he­la suun­nis­ti MM-kultaa

Hau­ki­pu­taa­lai­nen vete­raa­niur­hei­li­ja, Hau­ki­pu­taan Hei­ton Mau­no Han­he­la on kas­vat­ta­nut jäl­leen MM-mita­­li­­ti­­li­ään. Hän suun­nis­ti kul­taa suun­nis­tuk­sen vete­raa­nien maa­il­man­mes­ta­ruus­ki­sois­sa Unka­ris­sa elo­kuun alus­sa sar­jas­sa M75A.…


Kesä­muis­to­ja 2021

Syk­syn saa­pues­sa on muka­vaa muis­tel­la kesän tapah­tu­mia. Kui­va­nie­men ylä­kou­lun oppi­lail­le kesäs­tä jäi pal­jon läm­pi­miä muis­to­ja ja mie­leen pai­nui monia iha­nia het­kiä. Näi­tä elä­viä kuvauk­sia lukies­sa tun­tuu, kuin oli­si ollut itse­kin paikalla.

Suo­si­tuk­set pide­tään ennal­laan, suo­si­tel­tu roko­te­vä­li lyhe­nee kah­dek­saan viikkoon

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä ei lin­jan­nut tiis­tai­ses­sa kokouk­ses­saan muu­tok­sia alu­eel­la voi­mas­sa ole­viin suo­si­tuk­siin. Koro­nae­pi­de­mia on alu­eel­la yhä kiih­ty­mis­vai­hees­sa, mut­ta tar­tun­to­jen määrä…