Teks­ta­rit 2.9.

Iin seu­ra­kun­nan per­he­työn­te­ki­jä Irme­li Hie­ta­pel­lol­le läm­pi­mät kii­tok­set sii­tä työs­tä mitä teet. Sinul­la on tai­to koh­da­ta ihmi­set ja omis­tat suu­ren sydä­men. Ps. Timant­ti­pol­ku oli las­ten mieleen.

Kii­tol­li­nen

Iin uudel­le hallitukselle/valtuustolle. Kun­nan alu­eel­la on pal­jon raken­nus­lu­vat­to­mia mök­ke­jä. Otta­kaa­pa sel­vää, ja saat­ta­kaa nämä lupa­mää­räys­ten pii­riin, samal­la kin­teis­tö­ve­rol­li­sik­si. Rahaa kun­ta tarvitsee.

Mök­ki­läi­nen

Por­va­ri­aat­teel­le kui­ten­kin. Petet­ty ja hoh­hoi­jaa. Per­sut ja kepu ovat­kin samaa vaa­li­kar­jaa. Has­sua porukkaa.

Oppi tulee idästä

Nyt ovat mön­ki­jöil­lä pör­rää­vät vil­li­vii­ka­rit löy­tä­neet Hau­ki­pu­taan Sämp­pi­kos­ken luon­to­po­lun, mis­sä on kiel­to liik­kua kysei­sil­lä moottoriajoneuvoilla.

Pol­ku on myl­lät­ty ral­lia ajaen ural­le. Ja mikä mete­li moko­mas­ta lait­tees­ta lähteekään.

Mön­ki­jöi­den käyt­tä­jil­le malt­tia, on erik­seen ajo­väy­lät mis­sä voi ajel­la sään­tö­jen mukaan. Jät­tä­kää luon­to­po­lut ja niil­lä liik­ku­vat ihmiset/eläimet rauhaan!

Luon­non­rau­haa