Lähi­ruo­ka­vii­kol­la nau­ti­taan lähia­lu­een herkkuja

Lähi­ruo­ka­vii­kon ja ‑päi­vän tavoit­tee­na on tuo­da esil­le lähia­lu­eel­la tuo­tet­tu­ja elin­tar­vik­kei­ta ja alku­tuo­tan­nos­ta saa­ta­via raa­ka-ainei­ta. Suo­ma­lai­sen ruo­an päi­vää vie­te­tään kol­mat­ta ker­taa lau­an­tai­na 4. syys­kuu­ta. Sen kun­niak­si 28 eri ruo­ka­pal­ve­lu­yk­sik­köä Poh­jois-Poh­jan­maal­la tar­jo­aa ate­rioil­laan per­jan­tai­na 3. syys­kuu­ta koti­mai­sis­ta ja poh­jois­poh­ja­lai­sis­ta raa­ka-aineis­ta val­mis­tet­tua lähi­ruo­kaa. Lähi­ruo­ka­päi­vän koor­di­noi­ja­na toi­mii Oulun maa- ja kotitalousnaiset.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki­pu­das­ta yläil­mois­ta koti­seu­dun kunniaksi

Kuvaus­tii­mi Hap­po­nen-Lie­vet­mur­su on kuvan­nut pal­jon videoi­ta eten­kin Hau­ki­pu­taan, Iin ja Oulun alueelta.

– Muka­na on aluei­den kes­kus­to­ja, mut­ta olem­me len­nel­leet myös taa­ja­mien ulko­puo­lel­la. Olem­me kuvan­neet asui­nym­pä­ris­tö­jä, vesi­nä­ky­miä, luon­toa ja ajan­koh­tai­sia raken­nus­pro­jek­te­ja kuten sil­ta­työ­maa­ta Joki­ky­läs­sä. Har­ras­tus­ta var­ten meil­lä on hyvä kuvaus­ka­lus­to ja edi­toin­ti­lait­teet, ker­too Happonen.

Koke­mus­ta kuvaa­mi­ses­ta heil­lä on useil­ta vuosilta. 

– Kun antaa pik­kusor­men, menee hel­pos­ti koko käsi, kuvai­lee Happonen.


Syys­kausi käyn­tiin kirppistempauksella

Punai­sen Ris­tin Hau­ki­pu­taan osas­to tem­pai­see kau­den käyn­tiin syys­tem­pauk­sel­la lau­an­tai­na 4.9. SPR-kirp­­pik­­sel­­lä Revon­tiel­lä. Kirp­pik­sel­lä on teh­ty jär­jes­te­ly­jä ja suu­ri syys­sii­vous kesän…

Vir­pi­nie­mes­sä gol­fat­tiin hyvän asian puolesta

Vir­pi­nie­mes­sä lau­an­tai­na pela­tus­ta Oulu All Stars Cha­ri­ty Gol­fis­ta kerä­tys­tä 100 000 euron potis­ta 95 pro­sent­tia lah­joi­tet­tiin Hope ry Oulun alu­een toi­min­taan ja vii­si pro­sent­tia meni golf­ju­nio­rei­den tuke­mi­seen. Tapah­tu­man isän­tä ja Pelaa ja Pelas­ta ry:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Saka­ri Souk­ka ker­toi tapah­tu­ma­päi­vän aamu­na, että keräys­ta­voi­tet­ta ei ole ase­tet­tu ja päi­vän tar­koi­tus on pitää haus­kaa hyväs­sä porukassa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVau­vo­ja

Mari­ka Lei­no­nen ja Pek­ka Kur­ke­la sai­vat 13.8. tytön. Nel­lal­le, Nii­al­le, Nikil­le, Romeol­le ja Fri­dal­le syn­tyi pik­kusis­ko. Kat­ri ja Eeme­li Hyry…