Loma­ko­ti Onne­la 70 vuot­ta: Mat­kan var­rel­la on tar­vit­tu on uskoa, toi­voa ja huumoria

Yli 40 vuotta Onnelan toiminnassa mukana olleet Pirjo Hätälä (oik.), Ritva Tolonen ja Ritva Niemi olivat vastaanottamassa Onnelaan tulijoita. Onnitteluvuorossa Pasi Haapakangas, yhteistyökumppani Asemakylän kyläyhdistyksen puitteista ja Kiiminkijoki ry:stä.Yli 40 vuotta Onnelan toiminnassa mukana olleet Pirjo Hätälä (oik.), Ritva Tolonen ja Ritva Niemi olivat vastaanottamassa Onnelaan tulijoita. Onnitteluvuorossa Pasi Haapakangas, yhteistyökumppani Asemakylän kyläyhdistyksen puitteista ja Kiiminkijoki ry:stä.

Koro­na­vuo­si koet­te­li syväl­tä myös Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läs­sä sijait­se­vaa Loma­ko­ti Onne­laa, mut­ta vuo­si on onnis­tut­tu sukel­ta­maan ja hen­gis­sä pysyt­ty, iloit­si Loma­ko­ti Onne­la ry:n puheen­joh­ta­ja Pir­jo Hätä­lä. Iloon oli kak­sin ver­roin aihet­ta vii­me vii­kon­lop­pu­na kun yhdis­tys viet­ti toi­min­tan­sa 70-vuo­tis­juh­laa yhteis­työ­kump­pa­nei­den­sa kans­sa. Loma­ko­ti Onne­la ry on vapaa­eh­tois­toi­min­taan poh­jau­tu­va sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan kan­sa­lais­jär­jes­tö. Pir­jo Hätä­lä itse on luot­san­nut Onne­laa suurella… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus