Lähi­ruo­ka­vii­kol­la nau­ti­taan lähia­lu­een herkkuja

Nokkossämpylät ovat mukana Iin kunnan lähiruokaviikon ruokalistalla. (Kuva Kaisa Myllykangas/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset)Nokkossämpylät ovat mukana Iin kunnan lähiruokaviikon ruokalistalla. (Kuva Kaisa Myllykangas/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset)

Lähi­ruo­ka­vii­kon ja ‑päi­vän tavoit­tee­na on tuo­da esil­le lähia­lu­eel­la tuo­tet­tu­ja elin­tar­vik­kei­ta ja alku­tuo­tan­nos­ta saa­ta­via raa­ka-ainei­ta. Suo­ma­lai­sen ruo­an päi­vää vie­te­tään kol­mat­ta ker­taa lau­an­tai­na 4. syys­kuu­ta. Sen kun­niak­si 28 eri ruo­ka­pal­ve­lu­yk­sik­köä Poh­jois-Poh­jan­maal­la tar­jo­aa ate­rioil­laan per­jan­tai­na 3. syys­kuu­ta koti­mai­sis­ta ja poh­jois­poh­ja­lai­sis­ta raa­ka-aineis­ta val­mis­tet­tua lähi­ruo­kaa. Lähi­ruo­ka­päi­vän koor­di­noi­ja­na toi­mii Oulun maa- ja kotitalousnaiset.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus