Emme valitettavasti löytäneet mitä etsit. Kokeile hakua.

Suo­si­tut Artikkelit

Rakeet teki­vät tuho­ja Tannilassa

Tors­tai-ilta­päi­vän raju­jen ukkos­kuu­ro­jen muka­na saa­tiin Yli-Iin Tan­ni­las­sa lähes pin­gis­pal­lon kokoi­sia rakei­ta, jot­ka aiheut­ti­vat tuho­ja pihoil­la. Kuvan lähet­tä­nyt Jari Hie­ta­la ker­too, että ukkos­kuu­ron saa­pues­sa rakeet tuli­vat ensin pie­nem­pi­nä, sit­ten alkoi paukkua. 

Lue lisää

Satun­nai­set Artikkelit

Tik­ka­sen­har­jun päi­vä­ko­ti aloit­taa vuo­den alussa

Tik­ka­sen­har­jun päi­vä­ko­ti aloit­taa toi­min­tan­sa ensi vuo­den alus­sa Iis­sä. Kun­nan­val­tuus­to hyväk­si päi­vä­ko­din aloit­ta­mi­seen tar­vit­ta­vat mää­rä­ra­hat var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lui­den ensi vuo­den talous­ar­vioon.  Päi­vä­ko­tiin on.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää