Joki­ran­nan kun­to­tut­ki­mus valmistui

*** Local Caption *** @Kuvateksti:Jokirannan koulun kuntotutkimus valmistui, hankeselvitys valmistuu huhtikuussa. Kuntotutkimus esittŠŠää korjauksia ja peruskorjauksia. Koulun kohtalo on edelleen avoin.

Han­ke­työ­ryh­mä tulee esit­tä­mään sul­jet­tu­na ole­van A‑osan pur­ka­mis­ta ja uudis­ra­ken­nuk­sen raken­ta­mis­ta Teea Tun­tu­ri Kii­min­ki Joki­ran­nan kou­lul­le teh­ty kun­to­tut­ki­mus on val­mis­tu­nut. Tut­ki­muk­sen mukaan kou­lu­ra­ken­nuk­ses­sa on usei­ta sel­lai­sia pie­nem­piä raken­teel­li­sia ja LVI-tek­ni­siä viko­ja, jot­ka on syy­tä kor­ja­ta nopeal­la aika­tau­lul­la. Tut­ki­muk­ses­sa tode­taan, että A‑rakennusosa on val­mis­tu­nut vuon­na 1980 ja kysei­nen raken­nus­osa on han­ke­työ­ryh­mäs­sä esi­tet­ty puret­ta­vak­si aiem­pien tut­ki­mus­ten perus­teel­la, eikä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus