Artikkelit joiden kirjoittaja on miia.raiha@rantapohja.fi

Joki­ran­nan kun­to­tut­ki­mus valmistui

Han­ke­työ­ryh­mä tulee esit­tä­mään sul­jet­tu­na ole­van A‑osan pur­ka­mis­ta ja uudis­ra­ken­nuk­sen raken­ta­mis­ta Teea Tun­tu­ri Kii­min­ki Joki­ran­nan kou­lul­le teh­ty kun­to­tut­ki­mus on val­mis­tu­nut. Tutkimuksen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää