Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen vas­taus: Jää­lin­ma­jan yllä­pi­to ei kuu­lu kau­pun­gin perustehtäviin

JŠŠäälinmaja on suosittu kokoontumispaikka. JŠŠääliläŠiset toivovat sen toiminnan pysyväŠn nykyisellŠääŠn, mutta kaupunki on eri mieltäŠ. Kuva on ensimmŠisestŠä JŠääŠlin suuralueen yhteistyšöryhmäŠn kokouksesta helmikuussa 2013.

Teea Tun­tu­ri Jää­li Jää­lin suur­alu­een yhteis­työ­ryh­mä sekä asu­ka­syh­dis­tys ovat aiem­min toi­vo­neet, että Jää­lin­ma­jan toi­min­ta säi­ly­tet­täi­siin nykyi­sel­lään. Jää­li­läi­nen vara­val­tuut­tu Sir­pa Tik­ka­la (kesk.) ja val­tuu­tet­tu Kaa­ri­na Kai­lo (vas.) teki­vät val­tuus­toa­loit­teen, että Jää­lin­ma­jan alue säi­ly­tet­täi­siin edel­leen kau­pun­gin omis­tuk­ses­sa ja kun­ta­lais­ten käy­tet­tä­vis­sä. He myös esit­ti­vät, että maja voi­si toi­mia kun­ta­lais­ten olo­huo­nee­na tai asu­kas­tu­pa­na, jota esi­tys­tä asu­ka­syh­dis­tys ei näe toimivana… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus