Muis­to­kir­joi­tus: Eero Halo­nen – Insi­nöö­ri, joka halusi ymmär­tää ihmis­ten ja asioi­den taus­to­ja

Eero Juha­ni Halo­nen syn­tyi 10.5.1955 Kel­lon Kivi­nie­mes­sä. Kol­mi­lap­si­sen kalas­­ta­­ja- ja maan­vil­je­li­jä­per­heen esi­koi­sen elä­män­mit­tai­nen rak­kaus koti­seu­tuun, mereen ja venei­lyyn syt­tyi jo.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Orga­ni­saa­tio­muu­tos ate­ria- ja tila­pal­ve­luis­sa askar­rut­ti val­tuu­tet­tu­ja

Iin kun­nan­val­tuus­ton maa­­nan­­tai-illan kokous­ta edel­si kak­si­tun­ti­nen val­tuus­to­se­mi­naa­ri, jon­ka pää­tyt­tyä var­si­nai­nen kokous käy­tiin suju­vas­ti. Ainoas­taan Ate­­ria- ja tila­pal­ve­lu­lii­ke­lai­tok­sen lak­kaut­ta­mis­ta kos­ke­va pää­tös.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus