Kau­ris­kan­ta vah­vis­tuu

Tähän aikaan vuo­des­ta met­säs­tä­jät voi­si­vat läh­teä vaa­ni­maan met­sä­kau­rii­ta. Uros­kau­rii­den eli puk­kien met­säs­ty­sai­ka jat­kuu 15. kesä­kuu­ta asti. Kau­ris­kan­ta on elin­voi­mai­nen ja…

Lue lisää

Nuo­ri hen­gen­pe­las­ta­ja pal­kit­tiin

Kui­va­nie­me­läi­set ala­kou­lu­lai­set Anu-Riik­­ka Här­kö­nen ja Lau­ra Kehus ovat lin­tu­jen tark­kai­lus­ta ja valo­ku­vaa­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta nuo­ria. Huh­ti­kuus­sa he oli­vat Kui­va­joen jääl­lä jout­se­nia.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMil­loin­ka se kesä tulee?

Ran­ta­poh­jas­ta 18.6.1981: Setä kysyi naa­pu­rin 4-vuo­­ti­aal­­ta pik­ku­po­jal­ta: ”No mil­loin­ka se kesä tulee?” Poi­ka vas­ta­si topa­kas­ti että heti kun kevät lop­puu.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­tol­li­suu­den met­sä kas­vaa nuor­ten istut­ta­mis­ta tai­mis­ta Yli-Iihin – Kuusen­ker­käl­lä pää­see pian kar­tut­ta­maan kesä­tie­nes­te­jä

Oulun 4H-yhdis­­tys on muka­na val­ta­kun­nal­li­ses­sa Tai­­mi­­te­­ko-hank­­kees­­sa, jon­ka tavoit­tee­na on työl­lis­tää suo­ma­lai­sia nuo­ria sekä lisä­tä Suo­men met­sien hii­li­nie­lu­ja istut­ta­mal­la tai­mia alueil­le,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­nan­hal­li­tus nime­si edus­ta­jat yhtei­sö­jen kokouk­siin

Iin kun­nan­hal­li­tus kokoon­tui maa­nan­tai­na neu­vot­te­le­maan kun­nan asiois­ta. Kokouk­ses­sa pää­tet­tin muun muas­sa kun­nan­hal­li­tuk­sen edus­ta­jis­ta yhtei­sö­jen kokouk­siin. Kun­ta­toi­mi­joil­le muun muas­sa talous- ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Teks­ta­rit

Iin jätea­se­ma ei otta­nut tors­tai­na ros­ka­kuor­mia vas­taan edes rahal­la. Tuhah­te­li­vat lavo­jen ole­van täyn­nä. Enpä ihmet­te­le, kun Iis­sä ros­kat len­tä­vät pit­kin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus