Lupa tööt­täil­lä –Kui­va­nie­men nuo­ri­so­seu­ra jär­jes­tää auto­bin­gon

Kuivaniemen nuorisoseuralla bingoa on ehditty ikävöidä, sillä bingoilu on ollut tauolla maaliskuun puolestavälistä saakka. Sunnuntaina järjestettävä autobingo antaa peliin uutuudenviehätystä.Kuivaniemen nuorisoseuralla bingoa on ehditty ikävöidä, sillä bingoilu on ollut tauolla maaliskuun puolestavälistä saakka. Sunnuntaina järjestettävä autobingo antaa peliin uutuudenviehätystä.

Kui­va­nie­men nuo­ri­so­seu­ral­la bin­gon pelaa­mi­nen on ollut tauol­la maa­lis­kuun puo­les­ta­vä­lis­tä asti. Nuo­ri­so­seu­ran puheen­joh­ta­ja Rai­mo Iko­nen ker­too, että bin­goa on tauon aika­na ehdit­ty ikä­vöi­dä. – Kovas­ti on kai­vat­tu ja kysel­ty, että eikö bin­goa nyt mil­lään voi­ta­si jär­jes­tää. Nyt bin­gon ystä­vien toi­vei­siin vas­ta­taan: Kui­va­nie­men nuo­ri­so­seu­ra jär­jes­tää sun­nun­tai­na auto­bin­gon ensim­mäi­se­nä Suo­mes­sa. Aja­tuk­se­na on, että bin­goa voi pela­ta tur­val­li­ses­ti omas­ta…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus