Vau­vo­ja

Iiläi­set Piia Kaak­ku­ri­nie­mi ja Mik­ko Tii­ro sai­vat sai­vat 24.5. tytön, jon­ka mitat oli­vat 3 250 gram­maa ja 51,5 sent­tiä. Mar­jo.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus



Kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi talou­den suun­nit­te­luoh­jeen

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi maa­nan­tai­se­sa kokouk­ses­saan Oulun talous­ar­vion 2021 ja -suun­ni­tel­man 2022–2023 suun­nit­te­luoh­jeen ja lähet­ti ohjeen hal­lin­to­kun­nil­le ja lii­ke­lai­tok­sil­le nou­da­tet­ta­vak­si talous­ar­vion.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päi­vi Lapin­lam­pi läh­tee sydän täyn­nä kii­tol­li­suut­ta koh­ti elä­ke­päi­viä

Luo­kan­opet­taja Päi­vi Lapin­lam­pi hyväs­te­li oppi­laan­sa, työn­sä ja työyh­tei­sön­sä Yli­kii­min­gin kou­lul­la vii­me lau­an­tai­na, kun oli hänen 32 vuot­ta kes­tä­neen luo­kan­opet­ta­jau­ran­sa vii­mei­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus



Kais­taa kai­kil­le

Hyviä uuti­sia Oulun kau­pun­gin alu­eel­la asu­vil­le. Kun­nol­lis­ten laa­ja­kais­tayh­teyk­sien saa­mi­nen kaik­kien kau­pun­gin asuk­kai­den ulot­tu­vil­le edis­tyy, mikä­li se on kiin­ni Oulun val­tuus­to­ryh­mis­tä.…