Nuo­ri hen­gen­pe­las­ta­ja pal­kit­tiin

Palkitsemistilaisuudessa Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Mika Haverinen luovutti Anu-Riikka Härköselle pelastuslaitoksen kilven huomionosoituksena ansiokkaasta toiminnasta. Apulaispalopäällikkö Antti Hanhineva puolestaan vastasi Anu-Riikalle ojennetun tuotekassin sisällöstä.Palkitsemistilaisuudessa Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Mika Haverinen luovutti Anu-Riikka Härköselle pelastuslaitoksen kilven huomionosoituksena ansiokkaasta toiminnasta. Apulaispalopäällikkö Antti Hanhineva puolestaan vastasi Anu-Riikalle ojennetun tuotekassin sisällöstä.

Kui­va­nie­me­läi­set ala­kou­lu­lai­set Anu-Riik­ka Här­kö­nen ja Lau­ra Kehus ovat lin­tu­jen tark­kai­lus­ta ja valo­ku­vaa­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta nuo­ria. Huh­ti­kuus­sa he oli­vat Kui­va­joen jääl­lä jout­se­nia kat­se­le­mas­sa pai­kas­sa, mis­sä oli­vat aiem­min­kin pal­jon liik­ku­neet, joten kum­man­kaan mie­leen ei tul­lut, ettei jää ehkä enää kes­täi­si. Täy­sin yllät­täen jää kui­ten­kin pet­ti Lau­ran alla, ja hän puto­si veteen. Omas­ta säi­käh­dyk­ses­tään huo­li­mat­ta Anu-Riik­ka tar­ra­si ystä­vän­sä käteen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus