Emme valitettavasti löytäneet mitä etsit. Kokeile hakua.

Suo­si­tut Artik­ke­lit

Mehi­läis­tar­haa­ja pör­riäis­ten maa­il­mas­sa

Kii­min­ki­läi­set Kar­ri Pyh­ti­lä ja Satu Koi­vik­ko kävi­vät Poh­jo­lan Mehi­läis­hoi­ta­jien jär­jes­tä­män mehi­läis­hoi­ta­jan perus­kurs­sin Oulus­sa vuon­na 2014. Taus­tal­la oli Sadun kiin­nos­tus kima­lai­siin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Satun­nai­set Artik­ke­lit

Jää­lin fysio­te­ra­pias­ta myös hoi­toa ja hem­mot­te­lua

Kun Tuu­la Mer­ta­la perus­ti Jää­lin fysio­te­ra­pian vuon­na 2000 Jää­lin ostos­kes­kuk­sel­le asiak­kai­na oli nyky­het­keä enem­män työ­ter­veys­huol­lon kaut­ta ja ylei­ses­ti lää­kä­rin lähet­teel­lä tule­via asiak­kai­ta. Väes­tön ikään­ty­mi­nen näkyy täl­lä het­kel­lä asiak­kuuk­sis­sa, ja nykyi­sin aikuis­neu­ro­lo­gi­nen kun­tou­tus on yksi hyvin mer­kit­tä­vä osa fysio­te­ra­peu­tin työ­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää