Pate­nie­meen täydennysrakentamista

Kau­pun­gin­val­tuus­to hyväk­syi vii­me kokouk­ses­saan 29.3.Pateniemen kau­pun­gin­osaan ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen, joka mah­dol­lis­taa pien­ta­loa­sun­to­jen täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen. Kaa­van myö­tä Sahan­tien var­res­sa sijait­se­vaan kort­te­liin on mah­dol­lis­ta raken­taa 45 uut­ta kotia. Asui­na­lue sijiait­see lähel­lä Pate­nie­men kou­lua ja alu­een lii­kun­ta­pal­ve­lui­ta ja ‑reit­te­jä. Kau­pun­gin ympä­ris­tö­oh­jel­man mukai­ses­ti kau­pun­ki mah­dol­lis­taa eri kau­pun­gi­no­sis­sa täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta siten, että var­mis­te­taan päi­vä­hoi­to- ja kou­lu­pal­ve­lu­jen kysyn­tä alu­eel­la. Kou­lu­lais­ten mää­rä on vähen­ty­nyt Pate­nie­mes­sä viime… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus