Poh­jois-Iihin lupa 80 000 kuu­tion hiekanottoon

Poh­jois-Iihin on myön­net­ty Jus­si­la Group Oy:lle lupa ottaa noin 5,8 heh­taa­rin suu­rui­sel­ta alu­eel­ta hiek­kaa yhteen­sä 80 000 kuu­tio­ta kym­me­nen vuo­den aika­na. Oulun­kaa­ren ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta myön­si maa-aines­lu­van Kal­lis­to-nimi­sel­le kiin­teis­töl­le, joka sijait­see Poh­jois-Iis­sä noin 50 met­rin etäi­syy­del­lä Kei­häs­kan­kaan­ties­tä. Kysees­sä on uusi toi­min­ta, mut­ta otta­mi­sa­lu­een ete­lä- ja lou­nais­puo­lel­la sijait­se­vil­la kiin­teis­töil­lä on Jus­si­la Group Oy:n maa-aines­ten­ot­toa­lu­eet. Ete­lä­puo­lei­sel­ta alu­eel­la on voi­mas­sao­le­va lupa kal­lio­ki­viai­nek­sen lou­hin­taan sekä murs­kauk­seen ja lou­nais­puo­lel­la kiin­teis­töl­lä lupa hiekanottoon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus