Nelos­tien lii­ken­ne siir­tyi uudel­le Alli­kon sillalle

Nelostien liikenne pääsee kulkemaan nyt uudella Allikon sillalla aluksi vuorotellen sillan yhtä kaistaa pitkin. Viereinen työmaanaikainen varasilta puretaan ennen tulvakautta. Siltahankkeen on määrä valmistua heinäkuussa. Kuva: VäylävirastoNelostien liikenne pääsee kulkemaan nyt uudella Allikon sillalla aluksi vuorotellen sillan yhtä kaistaa pitkin. Viereinen työmaanaikainen varasilta puretaan ennen tulvakautta. Siltahankkeen on määrä valmistua heinäkuussa. Kuva: Väylävirasto

Kii­min­ki­joen ylit­tä­vän sil­lan lii­ken­ne nelos­tiel­lä Joki­ky­läs­sä ohjat­tiin uudel­le Alli­kon sil­lal­le kes­ki­vii­kos­ta alkaen. Sil­lan leven­tä­mis­töi­den joh­dos­ta lii­ken­ne on kul­ke­nut mar­ras­kuus­ta läh­tien vara­sil­lal­la. Vara­sil­ta pure­taan ennen kevät­tul­vaa ja lii­ken­ne siir­ret­tiin nyt uuden sil­lan itä­puo­lis­kol­le. Käy­tös­sä on yksi kais­ta molem­piin suun­tiin ja alen­ne­tut nopeus­ra­joi­tuk­set kuten täl­lä­kin het­kel­lä. – Vara­sil­lan pur­ku­työt kes­tä­vät pari­sen viik­koa. Ennen pur­ku­töi­den aloi­tus­ta lii­ken­ne ohjattiin… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus