Oijär­ven van­hus­ten­ko­tiyh­dis­tyk­ses­sä puhal­ta­vat uudet tuu­let

Pentti Jokela on toiminut Oijärven Vanhustenkotiyhdistys ry:n puheenjohtajana vuodenvaihteesta saakka. Eila Tuomaala on asunut talossa neljä vuotta.

Asuk­kai­den vähe­ne­mi­sen takia Oijär­ven Van­hus­ten­ko­tiyh­dis­tys ry on jou­tu­nut sääs­tö­lin­jal­le ja muut­ta­nut toi­min­taan­sa monel­la taval­la. Yhdis­tys on pää­ty­nyt teke­mään tal­koil­la kai­ken mah­dol­li­sen, min­kä lisäk­si varo­ja han­ki­taan asun­to­jen lyhy­tai­kai­sel­la vuo­krauk­sel­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus