Kir­ja­pai­non ongel­mat voi­vat vai­kut­taa myös Ran­ta­poh­jan jakeluun

Ran­ta­poh­jan käyt­tä­mäl­lä kir­ja­pai­nol­la, Suo­ma­lai­sel­la Leh­ti­pai­nol­la, oli eilen illal­la tek­ni­siä ongel­mia, ja leh­den pai­na­tus vii­väs­tyi muu­ta­mil­la tun­neil­la. Täl­lä voi olla vai­ku­tus­ta myös leh­den jake­luai­ka­tau­luun. Vai­ku­tus­ta voi olla eri­tyi­ses­ti Hau­ki­pu­taan ja Pate­nie­men alueil­la, mis­sä jake­lun suo­rit­taa pai­kal­li­nen Kavil-yri­tys. Muil­la alueil­la leh­den jakaa Posti.

Ran­ta­poh­ja on tänään laa­jas­sa jake­lus­sa levik­kia­lu­eel­laan ja leh­den pää­see luke­maan myös näköis­leh­te­nä klik­kaa­mal­la net­ti­si­vun ylä­osas­sa ole­vas­ta leh­den etusi­vun kuvas­ta tai suo­raan tästä:

Näköis­leh­ti