Museon tal­kooil­lois­sa pii­saa pärinää

Kuivaniemeläisiä erikoisuuksia olivat jähti-alukset, joilla seilattiin Tukholmaa myöten. Kotiseutumuseolla esillä olevan jähdin kaaren on rakentanut olhavalainen Leo Tervonen vuonna 2002, jolloin Kuivaniemen kotiseutuyhdistys osallistui Kemi-Tornio -alueella järjestettyihin Valtakunnallisiin kotiseutupäiviin järjestämällä museolla jähti-aiheisen näyttelyn. Kauko Vakkala esittelee.Kuivaniemeläisiä erikoisuuksia olivat jähti-alukset, joilla seilattiin Tukholmaa myöten. Kotiseutumuseolla esillä olevan jähdin kaaren on rakentanut olhavalainen Leo Tervonen vuonna 2002, jolloin Kuivaniemen kotiseutuyhdistys osallistui Kemi-Tornio -alueella järjestettyihin Valtakunnallisiin kotiseutupäiviin järjestämällä museolla jähti-aiheisen näyttelyn. Kauko Vakkala esittelee.

Kui­va­nie­men koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen tal­kooil­lois­sa ei hil­jai­suu­des­ta nau­tis­kel­la, kun siis­ti­nä pidet­tä­vää nur­mi­kent­tää löy­tyy koti­seu­tu­museon piha­pii­ris­tä jal­ka­pal­lo­ken­tän ver­ran. Nur­mi­kon leik­kaa­mi­nen onkin museoa­lu­een kesäi­sen huol­lon suu­rin savot­ta, jon­ka kimp­puun käy­dään puo­len­kym­me­nen leik­ku­rin sekä trim­me­rei­den avul­la viikottain.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus