Iis­sä vii­den auton ketjukolari

Viisi autoa kolaroi nelostiellä Iissä. Kuvituskuva: Terhi Ojala.Viisi autoa kolaroi nelostiellä Iissä. Kuvituskuva: Terhi Ojala.

Puo­len­päi­vän jäl­keen kes­ki­viik­ko­na Iin sil­loil­la nelos­tiel­lä tapah­tui vii­den hen­ki­lö­au­ton ket­ju­ko­la­ri. Onnet­to­muu­des­sa oli osal­li­se­na 12 hen­ki­löä, jois­ta kaik­ki oli­vat ajo­neu­vois­ta ulko­na pelas­tus­lai­tok­sen saa­pues­sa pai­kal­le. Oulu-Koil­lis­maan Pelas­tus­lai­tok­sen tie­to­jen mukaan kukaan ei louk­kaan­tu­nut onnet­to­muu­des­sa vakavasti.

Pelas­tus­lai­tok­sel­ta ker­ro­taan, että onnet­to­muus ruuh­kaut­ti nelos­tien lii­ken­net­tä mer­kit­tä­väs­ti, sil­lä ete­lään mene­vä ajo­kais­ta oli koko­naan sul­jet­tu lii­ken­teel­tä. Pelas­tus­lai­tos sai siir­ret­tyä kola­roi­neet autot Iin hau­taus­maan park­ki­pai­kal­le mel­ko nopeas­ti, ja kah­den mais­sa ilta­päi­väl­lä lii­ken­ne sujui nelos­tiel­lä jo normaalisti.

Onnet­to­muu­den syy ei ole vie­lä tie­dos­sa, ja Pelas­tus­lai­tok­sen mukaan polii­si jat­kaa kola­rin tutkintaa.